Các quy định an toàn trong xây dựng mới nhất năm 2021

Hiện nay, quy định an toàn trong xây dựng đang là một trong những vấn đề được chú trọng và quan tâm hàng đầu. Việc này chính là trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và công nhân tham gia thi công. Để đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia thi công cũng như tài sản và trang thiết bị xây dựng.

1. An toàn trong xây dựng là gì?

Khoản 1 điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định:  “An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.” 

Quy định an toàn trong xây dựng
Quy định an toàn trong xây dựng

2. Quy định an toàn trong xây dựng

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong an toàn xây dựng 

Theo thông tư số 04/2017/TT-BXD, chủ đầu tư công trình xây dựng có trách nhiệm như sau:

 • Chấp nhận hồ sơ an toàn lao động trong thi công của nhà thầu xây dựng
 • Giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện nhằm đảm bảo công tác an toàn thi công do nhà thầu thực hiện.
 • Chủ đầu tư phân công, thông báo với người có năng lực, nhận nhiệm vụ để giám sát theo quy định. Nếu phát hiện sự cố vi phạm quy định an toàn trong xây dựng thì đơn vị sẽ bị đình chỉ hoặc tạm dừng. 
 • Chủ đầu tư phối hợp cùng nhà thầu áp dụng các biện pháp an toàn lao động, nhằm giải quyết sự cố phát sinh và khắc phục hậu quả nhanh nhất.
 • Chủ đầu tư cần chỉ đạo khai báo sự cố an toàn lao động cho các cơ quan có thẩm quyền.

Chủ đầu tư có quyền chuyển giao một hoặc một số trách nhiệm bằng hợp đồng trong trường hợp ký kết hợp đồng tổng thầu gồm có thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công.

 • Chủ đầu tư được trao quyền tổng thầu cho một hoặc một số trách nhiệm quản lý an toàn trong xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng xây dựng và thực hiện công tác quản lý an toàn lao động. 
 • Tổng thầu: thực hiện công tác quản lý an toàn lao động theo thỏa thuận với chủ đầu tư. 

Đảm bảo an toàn khi tham gia thi công xây dựng

3. Trách nhiệm quản lý an toàn trong xây dựng công trình của nhà thầu

Theo Luật xây dựng 2013 và Thông tư 04/2017-TT-BXD, nhà thầu có trách nhiệm như sau:

 • Đề xuất và áp dụng các biện pháp an toàn thi công lao động cho con người, tài sản, máy móc và toàn bộ công trình xây dựng. 
 • Thành lập một bộ phận quản lý an toàn lao động trong xây dựng theo các tiêu chuẩn đã được quy định tại Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP.
 • Kiểm tra các công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng.
 • Lập các kế hoạch thi công riêng với những công việc có tính đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động xây dựng cao.
 • Tạm dừng và áp dụng các biện pháp khắc phục trong trường hợp không may xảy ra sự cố, nguy cơ gây tai nạn lao động trong xây dựng.
 • Báo cáo cho chủ đầu tư và các đơn vị có thẩm quyền về kết quả thực hiện công tác quản lý trong an toàn xây dựng theo quy định.

4. Quy định trách nhiệm của đội quản lý an toàn lao động trong xây dựng

Đối với đội ngũ kỹ sư giám sát, các bộ phận quản lý an toàn lao động trong thi công, nhà thầu cần có trách nhiệm như sau:

 • Cần thực hiện các biện pháp an toàn lao động đã được lên chủ đầu tư lên kế hoạch và đồng ý chấp thuận.
 • Hướng dẫn cho người lao động về tính nguy hiểm và các biện pháp an toàn khi thi công xây dựng.
 • Yêu cầu và giám sát, quản lý số người lao động cần áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm an toàn trong xây dựng.
 • Nếu phát hiện sự cố, có nguy cơ mất an toàn trong xây dựng, nhà thầu cần yêu cầu dừng thi công.
 • Nhà thầu cần đình chỉ người lao động nếu phát hiện họ không tuân thủ hoặc vi phạm các biện pháp về đảm bảo an toàn trong xây dựng.
 • Cần chủ động tham gia hỗ trợ và khắc phục sự cố, tai nạn làm mất an toàn trong xây dựng.

Xem thêm: Giàn giáo kẽm

5. Trách nhiệm của người lao động khi tham gia thi công xây dựng

Người lao động làm việc tại công trường xây dựng cần có trách nhiệm:

 • Chấp hành tất cả các quy định, yêu cầu về vệ sinh, an toàn trong xây dựng
 • Cần tuân thủ pháp luật và nắm vững các kiến thức và kỹ năng sử dụng phương tiện, các thiết bị an toàn và vệ sinh khi thực hiện các công việc, nhiệm vụ.
 • Bắt buộc phải tham gia các lớp, khóa huấn luyện về an toàn trong xây dựng trước khi nhận công việc. Biết sử dụng các thiết bị, máy móc đặc thù về an toàn, vệ sinh lao động. 
 • Ngăn chặn và khắc phục các sự cố, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến vệ sinh, an toàn lao động, hành vi vi phạm và trái quy định tại nơi làm việc.
 • Cần báo cáo kịp thời nếu phát hiện sự cố, tai nạn lao động cho người có trách nhiệm hoặc người có thẩm quyền.
 • Tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố, tai nạn.
 • Chỉ thực hiện các công việc nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động sau khi đã được tập huấn theo quy định.

Các tiêu chuẩn về an toàn trong lao động

6. Các biện pháp giúp đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng

Để đảm bảo an toàn trong xây dựng, các biện pháp được áp dụng cần có kế hoạch và thiết kế phù hợp theo quy chuẩn chung. Các đối tượng áp dụng  gồm có kỹ sư giám sát và toàn bộ công nhân. 

6.1. Đối với đơn vị thi công

Đơn vị thi công cần phải thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn xây dựng sau đây:

 • Thành lập Ban chỉ huy, các giám sát có đủ năng lực theo từng cấp công trình khác nhau.
 • Thành lập bộ an phận an toàn chịu trách nhiệm giám sát an toàn trong xây dựng. Những người này cần có kinh nghiệm, các kiến thức về quy chuẩn an toàn trong xây dựng.
 • Đối với các công trình có nhiều nhà thầu cần có Ban an toàn chung trước khi thi công xây dựng.

6.2. Đối với người lao động

Để đảm bảo an toàn và các tránh sự cố ngoài ý muốn, người lao động cần tuân thủ:

 • Đủ điều kiện tham gia lao động bao gồm độ tuổi, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy khám định kỳ hàng năm.
 • Được đào tạo đầy đủ các kiến thức, kĩ năng về vệ sinh, an toàn lao động. Cấp thẻ an toàn khi làm các công việc đặc thù, với yêu cầu cao về an toàn trong xây dựng.
 • Cần trang bị đầy đủ các thiết bị, trang phục bảo vệ an toàn theo đúng như quy định về ngành nghề.
 • Treo băng rôn, khẩu hiệu về an toàn trong xây dựng tại các công trường.

6.3. Khu vực thi công

Khu vực thi công cần phải gọn gàng, hạn chế các yếu tố gây nguy hiểm, dẫn đến tai nạn trong suốt quá trình làm việc. Cần dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng và tránh những thiết bị dụng cụ không cần thiết, không đảm bảo chất lượng… trong khu vực thi công xây dựng.
Đặt biển cảnh báo, nội quy an toàn trong lao động. Đặc biệt, ở những khu vực có nguy cơ nguy hiểm cao, cần phải bố trí người đứng nhắc nhở và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ nhằm hạn chế nguy cơ gây tai nạn cho người lao động và người dân xung quanh.
Khu vực an toàn toàn trong xây dựng

6.4. Thiết bị bảo hộ cá nhân

Người lao động cần được cung cấp các trang thiết bị bảo hộ cá nhân bao gồm quần áo, mũ, giày, găng tay, các thiết bị liên quan và có trách nhiệm tự giác bảo quản thiết bị được giao.

6.5. Máy móc thiết bị thi công đảm bảo tiêu chuẩn

Máy móc, thiết bị để phục vụ quá trình thi công xây dựng cần được kiểm tra cẩn thận, tất cả phải đảm bảo an toàn trong lao động và đã được kiểm định, đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định. Trong suốt quá trình hoạt động, cần đảm bảo máy móc vận hành tốt và áp dụng các biện pháp đảm bảo nhằm hạn chế mọi sự cố có thể diễn ra.
Trong một số trước hợp, chủ đầu tư, nhà thầu cần chú ý cách xử lý:

 • Thiết bị thi công vượt ngoài phạm vi xây dựng như đã đăng ký
 • Thiết bị, máy móc ngoài phạm vi công trường trong trường hợp bất khả kháng cần phải được sự thông qua và cho phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Máy móc, thiết bị trong xây dựng cần được đảm bảo an toàn

6.6. Lên kế hoạch khắc phục sự cố

Nguy cơ xảy ra tai nạn trong xây dựng là rất cao. Bởi vậy, các chủ đầu tư, nhà thầu cần dự trù và xây dựng các phương án khắc phục sự tối ưu nhất để nhanh chóng đảm bảo an toàn cho người lao động, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và của, không làm mất uy tín của đơn vị.
Cần tuân thủ các quy định an toàn trong xây dựng, đây là điều tiên quyết. Tuân thủ sẽ giúp cho người tham gia thi công và các máy móc, thiết bị, công trình đảm bảo chất lượng tốt nhất. Chính vì vậy mà Công ty Thiết bị Xây Dựng Đông Dương luôn nhắc nhở, mở lớp đào tạo và tập huấn cho người lao động về các kỹ năng cũng như kiến thức cần thiết theo quy định an toàn trong lao động.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.