CEO Do Tuan Anh gian giao kem

Thông tin liên hệ

 

Họ tên: Đỗ Tuấn Anh 

Giới tính: Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Email:

Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh

Chức vụ: Founder

Nơi làm việc: Công ty Giàn Giáo Kẽm